Trivsel

Tänk på följande för att öka trivseln på gymmet.
  • Sprita & torka alltid av efter er.
  • Ställ tillbaka vikter och eventuella stänger och handtag
  • Gå inte in med era uteskorna på gymmet. Mattan blir smutsig, Uteskorna ska tas av i entrén.
  • Släck alltlyset på gymmet, ytterbelysningen ska alltid vara tänd
I det stora hela så sköter sig alla men vi försöker att tänka lite på dessa punkter för allas trivsel.