Förhållningsregler

Viktigt att alla medlemmar tar del av.Förhållningsregler

Två.Noll har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1 969) samt SFS (1999:44).
Givetvis är det förbjudet att nyttja alkohol och narkotika i gymlokalen.
Samtliga medlemmar måste ta del av dokumentet som är nerladdningsbara till höger.
Två.Noll

Dokumenter är uppdaterade 2022-02-25

Regler.pdf
Kontrakt gym.pdf

Extra viktigt att tänka på

 • Är man sist ifrån gymmet så ser man till att allt är det ska vara och att det ser rent och snyggt ut, är man sist ifrån gymmet så ansvarar man för att det ser okej ut.
 • Se till att all belysning är släckt, utebelysningen ska alltid vara tänd.
 • Man får inte gå in med sina ute-skor på gymmet.
 • Barn som medtages till Två.Noll får ej röra sig fritt ute på gymmet utan hänvisas till entrèn. Gymmet är ingen lekplats. Du har ansvar för barnets/ens säkerhet på Två.NollFörhållningsregler

 • Det är inte tillåtet att ta med obehöriga personer till gymmet. Med obehöriga menas de som inte har betalat avgift eller skrivit kontrakt. 
 • Åldersgränsen för att träna 15 år. Målsmans underskrift krävs om man är under 18 år. 
 • Jag är medveten om att sköter jag mig inte så riskerar jag att bli avstängd och ingen återbetalning kommer att ske av medlemskap. 
 • Det är förbjudet att använda utomhusskor i gymmet. Dessa ska ställas på angiven plats! 
 • Jag ser till att lokalen lämnas i gott skick. 
 • Jag torkar av maskinerna efter användning och ser till att dörren är låst oavsett om någon befinner sig i lokalen eller inte. 
 • De vikter och stänger jag använder ställer jag tillbaka där jag hämtade dem så att nästa person inte blir drabbad. 
 • Jag ansvarar själv för mina värdesaker. 
 • Jag meddelar ägaren om något gått sönder i lokalen eller om någon missköter sitt kontrakt. Ljudnivån ska hållas låg. Skrik, hög musik och dylikt är inte tillåtet. 
 • Barn som medtages till Två.Noll får ej röra sig fritt ute på gymmet utan hänvisas till entrèn. Gymmet är ingen lekplats. Du har ansvar för barnets/ens säkerhet på Två.Noll 
 • Jag hanterar redskapen varsamt och enligt instruktionerna vid resp. maskin. 
 • Träning sker på egen risk och felaktig användning kan leda till kroppsskada. 
 • Jag ansvarar själv för att jag är i så fysisk god form att träning är lämpligt. 
 • Två.Noll tar inget ansvar för skador eller olyckor som händer i eller i anslutning till gymmet. 
 • All ev. justering av avgifterna meddelas minst en kalendermånad innan de träder i kraft. 

Dessa regler är ett levande dokument som kan ändras